Hem

Vilka är Ekered & Co?

 

Vi är juristbyrån som arbetar med juridiska frågor kring offentlig rätt och socialrätt och asylrätt. Vi erbjuder handledning, rättshjälp vid överprövningar och kvalitetssäkring. Vi vänder oss till alla myndigheter, organisationer, företag och privatpersoner som behöver stöd inom dessa och närliggande rättsområden.

 

Juristbyrån Ekered & Co har mångårig erfarenhet från olika anställningar och uppdrag inom större statliga myndigheter. Vi har specialkompetens inom flera rättsområden som tangerar myndigheters dagliga verksamhet, exempelvis förvaltningslagstiftning, sekretess och liknande.

 

Vad vi kan erbjuda?

 

Juridisk spetskompetens

Vårt dagliga arbete berör offentlig verksamhet inför, under och efter diverse myndighetsbeslut främst inom asylrätt, assistansrätt och socialrätt. Våra jurister har domstolsvana.

 

Organisationsutveckling

Vi besitter också kunskaper inom organisationsvetenskap och ledarskap som kan underlätta den dagliga hanteringen hos tjänstemän.

 

Rättsanalyser

Vi erbjuder granskningar och analyser av kommuners och myndigheters beslut inom offentlig rätt och socialrätt, främst inom LSS, SOL och tangerande rättsområden.

 

Utbildning och handledning

Kunskap ska spridas! Förutom juridisk konsultation erbjuder vi skräddarsydda utbildningar inom våra specialistområden. Vi diskuterar därför gärna alla möjliga former av utbildning, handledning eller liknande som kan vara av intresse för er.

 

Vi har god pedagogisk kompetens och erfarenhet av arbetsplatsutbildningar samt forskningserfarenhet inom området.

e-beslut

 

Beräkningsverktyg för assistanstimmar

Genom uppdrag hos socialförvaltningar runt om i landet har vi förstått att beräkning av assistanstimmar är en mödosam uppgift som ofta förknippas med stresspåslag och oro.

 

Vi har därför utvecklat ett webbaserat beräkningsverktyg som genom lagstiftad metod beräknar ett värde för hur många assistanstimmar en enskild person har rätt till. 

 

Verktyget bygger på att en handläggare genomför en bedömning av vilka hjälpbehov som ska beviljas och sedan matar in tidsangivelser för varje enskilt behov.

 

Resultatet är ett beslutsunderlag som på ett korrekt vis redogör för grundläggande hjälpbehov och övriga beviljade hjälpbehov. 

 

Mer information: www.e-beslut.se

 

Jobba med oss!


Vi söker nu samarbetspartners inom våra specialområden. Om du personligen, eller ditt sammanhang, berörs av asylrätt, socialrätt eller offentlig rätt, skulle vi gärna träffas och diskutera hur vi skulle kunna vara till hjälp.


Är du å andra sidan själv jurist och söker ett sammanhang att verka i är du välkommen att kontakta oss. Vi söker ständigt duktiga medarbetare.

Kontakt

010 - 20 700 70

 

Industrigatan 44

571 38 Nässjö